09 ก.พ. 2563
733 ครั้ง

รมช.ศึกษาฯ เป็นประธานเปิดงาน ‘เปิดบ้านเกษมพิทยา เรียนรู้อย่างสนุกด้วยการสอนแบบ Coding’

เมื่อวันที่ 5 ก.พ. ที่ผ่านมา ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดงาน เกษมวิชาการ ปีการศึกษา 2562 เปิดบ้านเกษมพิทยา เรียนรู้อย่างสนุกด้วยการสอนแบบ Coding ณ โรงเรียนเกษมพิทยา กรุงเทพมหานคร
 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวชื่นชมโรงเรียนเกษมพิทยาที่เห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้นักเรียนแสดงออกถึงความสามารถได้อย่างเต็มศักยภาพ ทั้งยังเตรียมความพร้อมของนักเรียนให้เป็นบุคลากรแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Coding ซึ่งถือเป็นนโยบายเร่งด่วนที่สำคัญของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการในการเตรียมความพร้อมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
 
ซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการเองก็ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาเอกชน โดยเฉพาะโรงเรียนเอกชน จึงได้มอบหมายให้ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือ สช. 
 
ทั้งยังมีการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเอกชนอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านนโยบายต่าง ๆ เช่น การเพิ่มเพดานเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลจาก 100,000บาท เป็น 150,000 บาทต่อคนต่อปี การจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาผู้บริหาร และครูในโรงเรียนเอกชนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ การส่งเสริมกิจการลูกเสือมัคคุเทศก์ของโรงเรียนเอกชน ตลอดจนการแก้ปัญหาการจัดสรรเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน 
 
ซึ่ง ดร.กนกวรรณหวังเป็นอย่างยิ่งว่านโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเอกชนที่ได้ผลักดันนั้นจะส่งผลให้โรงเรียนเอกชนมีความเข้มแข็ง เป็นกำลังสำคัญร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการในการยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป
 
 
 
 
 
ชมผ่านยูทูปที่นี่ : https://youtu.be/t35PGU_mmt4
 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ