22 ส.ค. 2556
1,095 ครั้ง

สภาฯมีมติ 349 ต่อ 157เสียง ผ่านม.2 ร่างแก้ไขรธน.ที่มาส.ว.

ที่ประชุมร่วมรัฐสภา มีมติ 349 ต่อ 157  ผ่านมาตรา 2 ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ประเด็นที่มา ส.ว. โดยให้มีผลบังคับใช้ กม.ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา                                                                                                                         

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ