13 ก.พ. 2563
434 ครั้ง

เล่าเรื่องไทยๆ กับสายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน ย้อนรอยบางลำพูในอดีต ที่ 'พิพิธบางลำพู'

พิพิธบางลำพู ตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาดไร่เศษ เดิมเป็นบ้านของอธิบดีกรมคลังสมัยรัชกาลที่ 5 ต่อมาใช้เป็นโรงพิมพ์ของกรมตำรา และกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการเปิดเป็นโรงเรียน ช่างพิมพ์วัดสังเวช นับเป็นโรงเรียนสอนวิชาการพิมพ์แห่งแรกของประเทศไทย

 

ต่อมาจึงกลายเป็นโรงพิมพ์คุรุสภาในภาพหลัง จนกระทั่งคืนพื้นที่ให้กรมธนารักษ์เมื่อปี พ.ศ. 2538 และกรมธนารักษ์ได้ปรับปรุงพื้นที่แห่งนี้เป็น พิพิธบางลำพู ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้น

 

คุณชลทิตย์ ไชยจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (งานภัณฑารักษ์) กล่าวว่า พิพิธบางลำพู เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมภัณฑารักษ์ มีวัตถุประสงค์หลักคือ เผยแพร่ภารกิจของกรมภัณฑารักษ์ด้านต่าง ๆ และอีกประการหนึ่งด้วยพิพิธบางลำพู ตั้งอยู่ในบริเวณที่เป็นชุมชนบางลำพู

 

จึงต้องการให้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีชีวิต จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของชุมชนบางลำพูตั้งแต่อดีตสมัยรัชกาลที่ 1 จนถึงปัจจุบัน ว่ามีวิวัฒนาการ มีความเป็นมายาวนาน เป็นแห่งรวบรวมของศิลปะ วิทยาการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นงานฝีมือ อาหาร ดนตรี สิ่งเหลานี้กรมธนารักษ์รวบรวมไว้เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้เข้ามาเรียนรู้

 

ชมผ่านยูทูปได้ที่นี่ : https://youtu.be/RWGZqQaMFAk

 

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ