15 ก.พ. 2563
2,422 ครั้ง

รร.เพชรหนองขาม ลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้ พัฒนารูปแบบการสอนงานอาชีพ

ปัจจุบันการส่งเสริมนักเรียนไม่ได้มีเพียงแค่การส่งเสริมด้านวิชาการเท่านั้น แต่ยังมีการส่งเสริมด้านอาชีพเพื่อการมีงานทำ อย่างโรงเรียนเพชรหนองขามได้มีการส่งเสริมในเรื่องนี้ ด้วยการนำวัตถุดิบท้องถิ่นมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่า ผ่านโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เสรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนงานอาชีพให้กับนักเรียน
 
โรงเรียนเพชรหนองขาม ตั้งอยู่ที่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เป็นโรงเรียนขยายโอกาส เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 นอกจากนักเรียนจะได้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว ทางโรงเรียนยังได้จัดการศึกษาเพื่ออาชีพและการมีงานทำ ด้วยการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะอาชีพเพิ่มขึ้นด้วย
 
 
นายอุทัย ชารัญจ่า ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรหนองขาม กล่าวว่าทางด้าน มัธยมต้นและปลายจะเน้นไปทางงานอาชีพ ซึ่งทางโรงเรียนเปิดเป็นแผนวิทย์ แต่เน้นงานอาชีพเข้าไป ซึ่งไปจัดด้านของลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้กับนักเรียน ซึ่งก็จะเกิดชิ้นงานต่าง ๆ มากมายที่อยู่ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ไวน์มันเทศ กล้วยเคลือบคาราเมล ไข่เค็มสมุนไพร หรือแม้กระทั่งการจัดกิจกรรมสวนแก้วสวนถาด ซึ่งสิ่งนี้ถือเป็นการต่อยอดเพื่อให้นักเรียนได้มีจบจากเราไปแล้วสามารถประกอบอาชีพได้ และนำไปต่อยอด อีกทั้งได้ทักษะชีวิต หลังจบการศึกษาที่โรงเรียนเพชรหนองขาม 
 
ทั้งนี้โรงเรียนเพชรหนองขาม ยังเป็นศูนย์แกนนำขยายเครือข่าย โครงการนักธุรกิจน้อย มีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ รุ่นที่ 2 มีการส่งเสริมนักเรียนให้ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งวัตถุดิบเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากชุมชน จากโรงน้ำตาลพิมาย จนทำให้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของนักเรียนได้รับรางวัลระดับประเทศ
 
อุไรพร ยาพิมาย ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าศูนย์โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โรงเรียนเพชรหนองขาม กล่าวว่าเรามีการสร้างแรงบันดาลใจ ให้เด็กคิดได้  ซึ่งก่อนอื่นต้องนึกว่าชุมชนมีอะไร มีวัตถุดิบอะไรที่สามารถนำมาคิดได้ แล้วก็สร้างออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากวัตถุดิบของชุมชนคือจากมันเทศ จากกล้วย สำหรับผลิตภัณฑ์มันเทศตัวที่โดดเด่นที่สุดของเราก็คือไวน์มันเทศ ซึ่งเป็นที่นิยม ส่วนกล้วย สิ่งที่เห็นก็มีกล้วยเคลือบคาราเมล ไข่เค็มสมุนไพรดินปลวงซึ่งนำดินปลวกมาใช้ประโยชน์ 
 
ทั้งนี้ยังอยากจะพัฒนาไปอีก เพราะว่าสิ่งหนึ่งที่จะต้องทำให้ได้คือการจดลิขสิทธิ์ของสินค้าต่าง ๆ  แล้วนำไปพัฒนาให้นักเรียนได้ดั่งที่ใจเราปรารถนา ตามคำขวัญที่ว่าคิดเป็น ทำได้ ขายเป็นซึ่งนักเรียนที่จบออกไปจากโรงเรียนเพชรหนองขามต้องมีคุณสมบัติของการเป็นนักธุรกิจน้อย
 
นอกจากนี้ทางโรงเรียนเพชรหนองขามยังได้มีการขยายเครือข่ายโครงการนักธุรกิจน้อย มีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของโรงเรียนไปตามโรงเรียนต่าง ๆ และยังเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือชุมชนเข้ามาเรียนรู้ได้อีกด้วย
 
 
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://youtu.be/5qq9DeZa130
 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ