20 ก.พ. 2563
216 ครั้ง

ข่าวดี๊ดีกับพี่คำรณ ขุดลอกหนองเล็งทราย ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้ง ที่ อ.แม่ใจ จ.พะเยา ให้มีน้ำประปาไว้ใช้

ข่าวดี๊ดีกับพี่คำรณ... ตอน แก้หัวใจ แก้ภัยแล้งให้คนพะเยา ที่หนองเล็งทราย และกว๊านพะเยาแห่งลุ่มน้ำอิง ซึ่งลำน้ำอิงเป็นลำน้ำสายเล็กๆที่เชื่อมต่อระหว่างหนองเล็งทรายกับกว๊านพะเยา

 

หนองเล็งทรายมีพื้นที่เก็บน้ำประมาณ 5,000 ไร่ ขณะที่กวานพะเยามีพื้นที่ประมาณ 10,000 ไร่ ซึ่งลำน้ำอิงยังนำน้ำจากกว๊านพะเยาไหลออกไปสู่แม่น้ำโขงอีกด้วย โดยสรุปแล้วหากหนองเล็งทรายมีน้ำเพียงพอ กว๊านพะเยาก็จะไม่มีทางแห้ง

 

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ