21 ก.พ. 2563
3,499 ครั้ง

รายละเอียดอัตราค่าใช้จ่ายในการติดตั้งมิเตอร์ ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าที่เลือกใช้อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ ( Time of Use : TOU meter )

รายละเอียดอัตราค่าใช้จ่ายในการติดตั้งมิเตอร์

ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าที่เลือกใช้อัตราตามช่วงเวลาของการใช้  ( Time of Use  : TOU meter )

 

 

 

รายละเอียดค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟฟ้า

   PEA  ยกเว้นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่อไฟและค่าเฉลี่ยการใช้ไฟฟ้า  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563  เป็นต้นมา

 

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ