22 ก.พ. 2563
1,184 ครั้ง

'Smart Farming' ใช้เทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาการเกษตร

ประเทศไทยเป็นประเทศแห่งเกษตรกรรม และในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามาบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวัน ทางกระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบาย Smart Farming นโยบายที่จะใช้เทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาการเกษตร 
 
เกษตรกรรมเป็นสิ่งสำคัญต่อทั้งวิถีชีวิตและเศรษฐกิจของประเทศ ทางกระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบาย Smart Farming นโยบายที่ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เข้ามาช่วยทำให้ผลผลิตดีขึ้น รวมถึงลดต้นทุนในการผลิต และยังสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าทางการเกษตร
 
โดยยุคไทยแลนด์ 4.0 เป็นยุคที่ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนประเทศ นโยบาย Smart Farming ของกระทรวงศึกษาธิการ จึงเป็นนโยบายที่จะเปลี่ยนภาพการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นเรื่องการบริหารจัดการ และการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย
 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีของกระทรวงศึกษา กว่า 47 แห่งทั่วประเทศ จึงนำแนวทาง Science Technology and Innovation หรือ STI (อ่าน สติ) ของกระทรวงศึกษาธิการมาใช้เพิ่ม ปรับเปลี่ยน หรือเรียนรู้ทักษะในการพัฒนาการเกษตรกรรมยุคใหม่ อย่างวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามก็ได้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการให้น้ำ ให้ปุ๋ยต้นพืชผ่านสมาร์ทโฟน
 
นอกจากนี้ยังมีการทำทวิภาคีด้วยการให้นักเรียนนักศึกษาสามารถไปเรียน ไปฝึกงานที่ประเทศอิสราเอล และประเทศญี่ปุ่น เพื่อนำความรู้ที่ได้กลับมาพัฒนาอุตสาหกรรมด้านการเกษตรในประเทศไทยต่อไป
 
 
รับชมผ่านทูยูบได้ที่ : https://youtu.be/Hx1vysvnU1o
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ