25 ก.พ. 2563
443 ครั้ง

เล่าเรื่องไทยๆกับสายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน ‘เรียนรู้วิถีชีวิต สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น'

อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย จ.สมุทรสงคราม โดยมีเรือนฤทัยสรรค์ ซึ่งเป็นเรือนไทยหมู่ห้าหลัง สร้างด้วยไม้ จัดแสดงวิถีชีวิตคนไทยสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์
 
บนอาคารทรงไทยหมู่ห้าหลัง จัดแบ่งเป็นส่วยต่าง ๆ ดังนี้
 
 
'หอกลาง' จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งจำลองวิถีชีวิตของคนไทยในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ จัดแสดงห้องพระ ห้องนอน การนวดประทบ การรีด และอัดกรีบผ้าสะใบ รวมทั้งศิลปะโบราณวัตถุในยุคนั้น เช่น เครื่องเบญจรงค์ เครื่องถ้วย หัวโขนเป็นต้น
 
'หอชาย' ตกแต่งให้เห็นลักษณะความเป็นอยู่ของชายยุคนั้น แสดงให้เห็นความสามารถในด้านต่าง ๆ ทั้งการประกอบอาชีพ และด้านศิลปะ การเรียนการสอนของเด็กชาย รวมถึงการละเล่นหมากสกา เป็นต้น
 
'หอหญิง' ตกแต่งให้เห็นความเป็นอยู่ของหญิงไทยโบราณยุคนั้น จัดวางโต๊ะเครื่องแป้ง คันฉ่อง มีศิลปะการร้อยมาลัย การจีบบายศรี และเครื่องใช้สำหรับเด็กเป็นต้น ส่วนบริเวณชานเรือนจัดตามแบบบ้านไทยโบราณ ตกแต่งด้วยกระถางไม้ดัด ไม้ประดับ และอ่างบัว 
 
 
 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ