26 ก.พ. 2563
52,990 ครั้ง

ญี่ปุ่นทำคลิปจำลองการติดเชื้อโควิด-19 เห็นชัดๆเชื้อโรคเกาะมือถือ ล้างมือมาจับก็ติดอีก

Adam's Story กับ อ.อดัม แบรดชอว์...ญี่ปุ่นทำคลิปจำลองการติดเชื้อโควิด-19 จากการสัมผัส ถ้ามีใครมีเชื้อไวรัสแล้วจามใส่มือ แล้วเอามือไปจับห่วงหรือราวในรถไฟฟ้าและรถสาธารณะ ทำให้คนที่ไปจับต่อได้รับเชื้อไปติดที่มือได้อย่างชัดเจน ถ้าหากเอามือไปจับจมูก ขยี้ตา ทำให้เชื้อเข้าร่างกายทันที

 

ยิ่งกว่านั้นแม้คุณจะไปล้างมือมาแล้ว แต่เชื้อโรคมันเกาะที่โทรศัพท์มือถือที่คุณเล่นมาก่อนหน้านั้น ก็จะทำให้เชื้อกลับมาติดที่มืออีก                                 

 

ศัพท์ข่าวเช้านี้

Wash your hands. วอชชช เยอร แฮนด์ซฺ ล้างมือ

Watch your hands. ว็อทฉ เยอร แฮนด์ซฺ ดูมือ

wash (v.) ล้าง อ่านว่า วอชชช

Wash your hands as often as you can. ล้างมือให้บ่อยที่สุดเท่าที่ทำได้

as often as you can บ่อยที่สุดเท่าที่ทำได้

as much as you can มากที่สุดเท่าที่ทำได้

Drink as much water as you can. ดื่มน้ำให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้

Practice as much as you can. ฝึกให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้

Keep clean. คีพคลีน

Keen (adj.) มีไหวพริบ อ่านว่า คีน

Be sanitary. บี แซะหนิแถะรี รักษาสุขอนามัย

 

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ