27 ก.พ. 2563
481 ครั้ง

เคลียร์ชัดๆ! กลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ใครบ้างที่จะถูกกักตัว?

จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งทางสาธารณสุขออกประกาศให้บุคคลในกลุ่มต่อไปนี้ ต้องกักตัว 14 วัน เพื่อเฝ้าระวังอาการ ได้แก่
 
ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) คือ
มีไข้ ( อุณหภูมิ ≥ 37.5 องศาเซลเซียส )
อาการทางเดินหายใจ (ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรือ หายใจลำบาก)
เป็นคนที่เดินทางมาจากพื้นที่เฝ้าระวังของ ก.สาธารณสุข
 
ผู้สัมผัสมีความเสี่ยงสูง
หมายถึง คนที่ทำกิจกรรมร่วมกับผู้ป่วยยืนยันหรือผู้ป่วยเข้าข่าย ได้แก่
 
คนที่อยู่ในบ้านเดียวกัน หรือดูแลตอนที่ป่วย
คนที่นั่งเครื่องบิน ร่วมกับผู้ป่วยยืนยันหรือเข้าข่าย
คนในชุมชนเดียวกันที่สัมผัสสารคัดหลั่ง ของผู้ป่วยยืนยันหรือเข้าข่าย
*สารคัดหลั่ง - น้ำมูก น้ำลาย ของเหลวที่โดนไอ จามใส่
 
บุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่ใส่ PPE ตามมาตรฐาน
PPE คือ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
 
ที่มา: กรมควบคุมโรค
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ