17 พ.ค. 2557
2,570 ครั้ง

ปฏิกิริยา ส.ว.กับการหารือนอกรอบของวุฒิสภา

วุฒิสภาอยู่ระหว่างการหารือนอกรอบ เพื่อที่จะหาข้อสรุปทางออกประเทศไทยให้ได้ในวันนี้ โดยไม่เปิดให้สื่อมวลชนรับฟัง ส่วนการมีนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลที่มีอำนาจเต็มต้องรอฟังว่าจะมีวิธีดำเนินการทางกฎหมายอย่างไร การประชุมวุฒิสภานอกรอบเพื่อสรุปประเด็นการแก้ไขปัญหาทางการเมือง หลังจากที่สมาชิกวุฒิสภาได้เดินสายรับฟังความคิดเห็นจากองค์กรต่างๆ แล้ว ยังขาดเพียงฝ่ายรัฐบาล และ นปช. 

โดย น.พ.เจตน์ ศิรธารานนท์ ส.ว.สรรหา กล่าวว่า สาเหตุที่ส.ว.ยังไม่มีมติชัดเจนว่า จะดำเนินการตั้งรัฐบาลที่มีอำนาจเต็มได้เมื่อใด และใช้ช่องทางใด เนื่องจากหากรีบดำเนินการตั้งรัฐบาลใหม่โดยเร็ว อาจส่งผลให้กลุ่มนปช.ไม่พอใจ อย่างไรก็ตาม ช่องทางในการเสนอนายกรัฐมนตรีที่มีอำนาจเต็มยังคงใช้แนวทางตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 180 วรรคสอง เทียบเคียงมาตรา 171 และ 172 อยู่เหมือนเดิม

ด้านนายอภิชาติ ดำดี ส.ว.กระบี่ ได้แจ้งต่อสื่อมวลชนในเบื้องต้นว่า จากการหารือกับหลายภาคส่วนมีความเห็นตรงกันว่า มีความจำเป็นเร่งด่วนในการมี นายกรัฐมนตรี และ รัฐบาลที่มีอำนาจเต็ม เพื่อบริหารราชการแผ่นดิน และต้องเป็นไปตามวิถีทางรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีหลายมาตราทั้ง 180(2) 172 173 132(2) รวมไปถึงมาตรา 7 แต่บทสรุปขอให้รอติดตามอีกครั้ง

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ