28 ก.พ. 2563
353 ครั้ง

เล่าเรื่องไทยๆ กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน 'ห้องพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติจอมทัพไทย'

พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติจอมทัพไทย อนุสรณ์สถานแห่งชาติ มีการจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับการเป็นจอมทัพของพระมหากษัตริย์ไทย และน้อมรําลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระผู้ทรงเป็นจอมทัพไทยในสมัยรัชกาลที่ 9 รวมไปถึงมีการจัดแสดงวีรกรรมของบุคคลสำคัญต่าง ในประวัติศาสตร์ไทย

 

กองทัพไทยได้จัดสร้างห้องพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติจอมทัพไทย ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ในปีพ.ศ.2549 และมีพระชนมพรรษา 80 พรรษาในปี 2550 เพื่อเป็นแหล่งความรู้ และเผยแพร่ข้อมูลพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่กองทัพรับสนองพระบรมราชโองการ

 

โดยส่วนที่สำคัญยิ่ง คือการจัดแสดงความเป็นมาของจอมทัพไทย ฉลองพระองค์เครื่องแบบทั้งสามเหล่าทัพ กลางห้องเป็นตู้จัดแสดงแบบจำลองถาวรวัตถุ ที่กองบรรชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ จัดสร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้า น้อมกระหม่อมถวายในวาระโอกาสต่าง ๆ พระคทาองค์จอมทัพไทย และพระคทาจอมพล

 

นอกจากนี้ยังมีฉลองพระองค์เครื่องแบบฝึก และฉลองพระองค์กันฝน พร้อมพระมาลา ฉลองพระบาทครบชุด ที่ทรงใช้ระหว่างรำเพ็ญพระราชกรณียกิจแต่ละวาระ นับเป็นวัตถุพิพิธภัณฑ์ที่ล้ำค่า เป็นศิริมงคลแก่กองทัพไทย และผู้เข้าชม

 

ชมผ่านยูทูปได้ที่นี่ : youtu.be/-aEGo93-yWg

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ