02 มี.ค. 2563
617 ครั้ง

เล่าเรื่องไทยๆ กับสายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน 'ค่ายบางกุ้ง' ค่ายป้องกันการุกรานจากกองทัพพม่า

'วัดบางกุ้ง' หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า 'วัดค่ายบางกุ้ง' ตั้งอยู่ที่ ต.บางกุ้ง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม สร้างขึ้นเมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยา
 
วัดแห่งนี้เคยใช้เป็นค่ายป้องกันการุกรานจากกองทัพพม่า ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย แต่ว่าในสมัยกรุงธนบุรี พระเจ้าตากสินมหาราช ได้เกณฑ์ให้ชาวจีนมาช่วยกันสร้างค่าย และปกป้องดูแลรักษาไว้ จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า 'ค่ายจีนบางกุ้ง'
 
'ค่ายบางกุ้ง' มีความสำคัญมาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์ ทรงพระกรุณาเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ยกกองทัพเรือมาตั้งค่าย โดยสร้างกำแพงล้อมวัดบางกุ้งไว้ หลังจากถูกพม่าตีแตกในคราวเสียกรุงครั้งที่ 2 ก็ถูกทิ้งเป็นค่ายร้าง
 
จนเมื่อพระเจ้าตากสินมหาราช สถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นราชธานี ได้ส่งบรรดาชาวจีนที่จงรักภักดีไปเฝ้าไว้ และเรียกค่ายนี้ว่าค่ายจีนบางกุ้ง ในปีพ.ศ.2311 กองทัพฝ่ายพม่ามาล้อมค่าย สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พระมหามนตรีเป็นแม่ทัพยกไปช่วยเหลือ ทำให้ศัตรูพ่ายแพ้ไป
 
สงครามในค่ายบางกุ้งในครั้งนั้น นอกจากจะทำให้ขวัญกำลังใจของคนไทยที่สูญสิ้นไปกลับคืนมาแล้ว ยังทำให้ชุมนุมต่าง ๆ ที่ตั้งตัวเป็นใหญ่ยามที่แผ่นดินว่างเว้นกษัตริย์ หันมายอมรับกองกำลังกู้ชาติของพระเจ้าตากสินมหาราช รวมกันกลับมาสู่ความเป็นปึกแผ่นอีกครั้งหนึ่ง
 
 
ชมผ่านยูทูปได้ที่นี่ : youtu.be/3GUdyyZT1cs
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ