05 มี.ค. 2563
166 ครั้ง

พิธีมอบรางวัลพระราชทาน โครงการ ทู บี นัมเบอร์ วัน ระดับภาคกลางและตะวันออก ประจำปี 2563

ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทาน การประกวดผลงานโครงการ ทู บี นัมเบอร์ วัน ระดับภาคกลางและตะวันออก ประจำปี 2563 ที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี 
 
นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทาน การประกวดผลงานโครงการ ทู บี นัมเบอร์ วัน ระดับภาคกลางและตะวันออก ซึ่งโครงการ ทู บี นัมเบอร์ วัน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการฯตามแนวพระดำริ โดยจังหวัดและอำเภอ ทูบี นัมเบอร์ วัน มีเกณฑ์การพิจารณาที่สำคัญคือการบูรณาการงานด้านการส่งเสริมศักยภาพเยาวชนและการดูแลช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติดภายใต้โครงการใครติดยายกมือขึ้น
 
ส่วนชมรม ทู บี นัมเบอร์ วัน พิจารณาจาก ความเข้มแข็งในการรวมตัวของเยาวชน เพื่อดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคิด โดยเยาวชนเพื่อเยาวชน เป็นต้น  มีจังหวัดเข้าร่วมนำเสนอผลงานประเภทจังหวัด ทู บี นัมเบอร์ วัน ทั้งในระดับต้นแบบและดีเด่น 23 จังหวัด , ส่วนอำเภอ และชมรมทู บี นัมเบอร์ วัน ประเภทต่างๆ เช่น ชมรมฯในชุมชนภูมิภาค เข้าร่วมนำเสนอผลงาน 162 แห่ง 
 
สำหรับผลการตัดสินฯ อาทิ จังหวัด ทู บี นัมเบอร์ วัน กลุ่มดีเด่น ได้แก่ จังหวัด ตราด นครปฐม พระนครศรีอยุธยา และสมุทรสงคราม  อำเภอ ทูบี นัมเบอร์ วัน กลุ่มดีเด่น ได้แก่ อำเภอเมืองราชบุรี อำเภอบางปลาม้า สุพรรณบุรี อำเภอโคกสูง สระแก้ว อำเภอพระประแดง สมุทรปรากร และชมรม ทู บี นัมเบอร์ วัน ในชุมชนภูมิภาค ต้นแบบระดับเพชร รักษามาตรฐานสู่ระดับยอดเพชร ได้แก่ ชุมชนตำบลวัดแก้ว จังหวัดราชบุรี
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ