06 มี.ค. 2563
172 ครั้ง

ธนาคารโลกเผย คนจนในไทยพุ่งไปถึง 6.7 ล้านคน

เมื่อวานนี้ (5 มี.ค. 63) ธนาคารโลกมีรายงานเรื่องความจน ความเหลื่อมล้ำของประเทศไทย โดยระบุว่า ช่วงปี 2558 - 2561 ความจนในประเทศไทยสูงขึ้น
 
อัตราความยากจนของประเทศไทยเพิ่มขึ้นจาก 7.21% เป็น 9.85% หรือเพิ่มจาก 4,850,000 คน เป็นมากกว่า 6,700,000 คน โดยภาคกลางและภาคอีสานมีประชากรยากจนเพิ่มขึ้นมากกว่า 500,000 คน ช่วงปี 2561 ความจนกระจายตัวจาก 61 จังหวัด เป็น 77 จังหวัดทั่วประเทศ โดยจังหวัดที่มีอัตราความยากจนสูงสุด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน ปัตตานี กาฬสินธุ์ นราธิวาส และตาก
 
โดยปัจจัยที่ทำให้ตัวเลขความยากจนเพิ่มขึ้น เกิดจากภาวะเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่แย่ลง ซึ่งไทยมีอัตราการเติบโตของจีดีพี ต่ำกว่าประเทศกำลังพัฒนา โดยปี 2562 จีดีพีไทยอยู่ที่ 2.7% ต่ำสุดในภูมิภาค เนื่องจากการค้าโลกอ่อนตัวลง กระทบต่อภาคการส่งออกไทย ภาวะภัยแล้ง ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของเกษตรกร ซึ่งเป็นกลุ่มที่ยากจนที่สุด และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอยู่ในภาวะหดตัว นอกจากนี้ ยังพบว่ารายได้ที่แท้จริงจากภาคเกษตรและภาคธุรกิจลดลง ทั้งในกลุ่มที่อาศัยอยู่เขตชนบทและเขตเมือง
 
 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ