06 มี.ค. 2563
1,392 ครั้ง

เว็บไซต์ Thaikuk แนะผีน้อยรายงานตัวกลับประเทศทางออนไลน์ เริ่ม 11 มีนาคมนี้

เว็บไซต์ Thaikuk.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ข่าวคนไทยในเกาหลี ได้รายงานว่า เพื่อลดการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 กระทรวงยุติธรรมจะอนุญาตให้แรงงานที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายสามารถรายงานตัวกลับประเทศผ่านทางออนไลน์ล่วงหน้าได้ กระทรวงยุติธรรมกล่าวในวันที่ 5 มีนาคมว่าจะเปิดตัว “ระบบรายงานตัวกลับล่วงหน้าออนไลน์ ตั้งแต่เดือนวันที่ 11 มีนาคมเป็นต้นไปเพื่อลดการเคลื่อนไหวของแรงงานที่ผิดกฎหมาย
 
 
ปัจจุบันกระทรวงยุติธรรมได้ดำเนินการตามระบบรายงานตัวกลับโดยสมัครใจมาต่อเนื่องตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้ว เพื่อป้องกันไม่ให้แรงงานผิดกฎหมายที่มีประวัติก่ออาชญากรรมในเกาหลีหนีออกจากเกาหลีใต้ แรงงานผิดกฎหมายที่ต้องการรายงานการออกเดินทางควรไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองล่วงหน้าก่อนเป็นเวลา 3 วันก่อนเดินทางออกนอกประเทศ ในวันออกเดินทางหน่วยงานราชการในสนามบินและท่าเรือจะต้องตรวจสอบความผิดทางอาญาด้วย
 
 
เมื่อมีการใช้งานระบบรายงานล่วงหน้าออนไลน์แรงงานผิดกฎหมายจะสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้โดยไม่ต้องไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองอีกต่อไป พวกเขาจำเป็นต้องลงทะเบียนข้อมูลส่วนตัววันล่วงหน้าก่อนวันออกเดินทาง 3 – 15 วันก่อนวัน โดยแจ้งตารางการบินออก, สายการบิน, เที่ยวบินที่ Hi Korea (https://www.hikorea.go.kr/) และหากแรงงานผิดกฎหมายไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบินในวันที่ออกเดินทางพร้อมใบขออนุญาตเดินทางออกโดยสมัครใจ สำเนาหนังสือเดินทาง และสำเนาตั๋วเครื่องบิน  คุณจะสามารถเดินทางออกจากประเทศได้ทันที
 
 
อย่างไรก็ตามผู้ที่มีหนังสือเดินทางปลอม, ผู้ที่มีตัวตนที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้, และผู้ที่ได้รับโทษทางอาญา ควรต้องไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่พวกเขาอยู่และรายงานล่วงหน้า
 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ