06 มี.ค. 2563
149 ครั้ง

ในหลวง มีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์

วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น แสดงความเสียพระราชหฤทัย ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ในการที่นายมุฮัมมัด อุสนี มุบาร็อก (Mr. Mohamed Hosni Mubarak) อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ความว่า 
 
"ฯพณฯ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ กรุงไคโร ข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าสลดใจที่ได้ทราบว่า นายมุฮัมมัด อุสนี มุบาร็อก อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ถึงแก่อสัญกรรม ข้าพเจ้าในนามของประชาชนชาวไทย ขอแสดงความเสียใจอย่างจริงใจ มายังท่านประธานาธิบดี และครอบครัวของท่านอดีตประธานาธิบดี ในการสูญเสียครั้งนี้"
 
พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ