06 มี.ค. 2563
183 ครั้ง

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐกานา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐกานา ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐกานา ซึ่งตรงกับวันที่ 6 มีนาคม 2563 ความว่า 
 
"ฯพณฯ นายนานา อัดโด ดังกวา อาคูโฟ-อัดโด ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐกานา กรุงอักกรา ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐกานา ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพร และความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์ และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้า และความวัฒนาถาวรของประเทศ และประชาชนชาวกานา - ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ไมตรีจิตมิตรภาพ และความร่วมมือระหว่างประเทศไทย และสาธารณรัฐกานา จะกระชับแน่นแฟ้น และเจริญงอกงามต่อไปในภายภาคหน้า"
 
พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ