06 มี.ค. 2563
407 ครั้ง

พระองค์เจ้าอทิตยาทรฯ ทรงเปิดงาน “นวัตกรสร้างสรรค์ นวัตกรรมสร้างคุณค่า”

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงเปิดงานโครงการเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กับวัฒนธรรมไทย "นวัตกรสร้างสรรค์ นวัตกรรมสร้างคุณค่า" 
 
วันนี้ เวลา 15 นาฬิกา 57 นาที พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปยังศูนย์การค้า เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ เขตลาดพร้าว ทรงเปิดงานโครงการเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กับวัฒนธรรมไทย "นวัตกรสร้างสรรค์ นวัตกรรมสร้างคุณค่า" ในการนี้ ประทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด "กระเช้าสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์นวัตวิถี" และการประกวด "ภาพวาดศิลปะ Eastville Young Creator Award" พร้อมกับทอดพระเนตรการแสดงแฟชั่นโชว์ ชุดนวัตกรรมเส้นใยใส่สบาย ซึ่งทำจากเส้นใยกล้วยและเส้นใยผักตบชวา 
 
สำหรับการจัดงานครั้งนี้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดขึ้น เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในการอนุรักษ์ บูรณาการ และสืบทอดภูมิปัญญาด้านวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ อีกทั้ง เป็นการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ ไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า เป็นการขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนา ที่จะนำไปสู่นวัตกรรมที่เป็น Demand-side และบูรณาการงานวิจัย 3 ศาสตร์ คือวิทยาศาสตร์, สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ 
 
โดยภายในงานมีนิทรรศการหลักสูตรการออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย, หลักสูตรอาหารและโภชนาการ, หลักสูตรศิลปประดิษฐ์ในงานคหกรรมศาสตร์, หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และหลักสูตรเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ระดับปริญญาโท นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงผลงานที่น่าสนใจ อาทิ กระเช้าดอกไม้เฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ, การประกวดกระเช้าสร้างสรรค์นวัตวิถี, นิทรรศการการเรียนการสอนในคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ตลอดจน การสาธิตการทำหน้ากากผ้า, การบูรณาการงานวัฒนธรรมไทย รวมทั้ง การจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มเกษตรกรและนักศึกษา, สินค้าชุมชน, อาหารเพื่อสุขภาพ, ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ 
 
ซึ่งการจัดงานดังกล่าว เป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการสร้างนวัตกรด้านคหกรรมศาสตร์ เพื่อให้ได้นวัตกรรมที่ทรงคุณค่าในอนาคต โดยผู้สนใจสามารถเข้าชมงาน และเลือกซื้อสินค้าได้ จนถึงวันที่ 10 มีนาคมนี้
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ