07 มี.ค. 2563
1,332 ครั้ง

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือ

การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นเรื่องสำคัญ ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. จึงได้ดำเนินการจัดการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ที่เป็นหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหรือโครงงานที่สามารถแก้ไขปัญหาได้จริงในชีวิตประจำวัน จากการบูรณาการเรียนรู้ในวิชาต่างๆ
 
ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคทั้ง  13  ศูนย์ จะตั้งอยู่ในโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ในจังหวัดที่ได้รับเลือก โดยมีบทบาทเป็นศูนย์ข้อมูลที่เก็บแหล่งเรียนรู้ (resource center) ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ สสวท.ในการกระจายการสนับสนุนด้านวิชาการที่จัดให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในภูมิภาค
 
โรงเรียนยุพาราชวิทยาลัย เป็นเครือข่ายศูนย์สะเต็มศึกษาของภาคเหนือ ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนจะมุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และสามารถบูรณาการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงและแก้ปัญหาได้ในชีวิตจริง
 
นอกจากนี้ โรงเรียนแห่งนี้ยังมีห้อง FAB LAB ห้องสำหรับผลิตชิ้นงาน ที่นักเรียนสามารถนำโครงงานที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากวิชาต่าง ๆ มาทำเป็นผลงานที่สามารถใช้งานได้จริง ซึ่งผลงานของนักเรียนของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย มีผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งในระดับภูมิภาค และในระดับชาติด้วย
 
การเรียนการสอนในรูปแบบของสะเต็มศึกษา ถือเป็นการบูรณาการเรียนรู้ได้กับทุกกลุ่มสาระขั้นกับโครงงานและเกิดเป็นชิ้นงาน อีกทั้งยังเป็นการเสริมทักษะกระบวนการการแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนอีกด้วย
 
 
รับชมผ่านยูทูบได้ที่ : https://youtu.be/YPHSnM7bPcs
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ