20 พ.ค. 2557
2,068 ครั้ง

ยังไม่หยุด อาฟเตอร์ช็อกเชียงรายพุ่งไม่ต่ำกว่า 800 ครั้ง

อาฟเตอร์ช็อกเชียงราย ต่อเนื่อง เฉพาะ 19 พ.ค. ไม่ต่ำกว่า 9 ครั้ง สูงสุดขนาด 3.4 ในอ.แม่ลาว และแม่สรวย รวมตั้งแต่ 5 พ.ค. ไม่ต่ำกว่า 800 ครั้ง
 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ