09 มี.ค. 2563
3,595 ครั้ง

กรมการค้าภายใน-รองโฆษกรบ. ชี้แจงทำไมสมาคมร้านขายยาไม่ได้รับหน้ากากอนามัย

จากการประธานสภาที่ปรึกษาสมาคมร้านขายยาได้แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 ว่า สมาคมไม่ได้รับการจัดสรรหน้ากากอนามัยจากกรมการค้าภายใน วันละ 25,000 ชิ้น ตามที่ปรากฎข่าว

 

ต่อมา​​นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน ขอชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องว่า ร้านขายยาได้รับการจัดสรรหน้ากากอนามัยวันละ 25,000 ชิ้น ตามที่ได้มีการตกลงกัน แต่การส่งมอบจะทำโดยโรงงานผู้ผลิตหน้ากากอนามัยจัดส่งให้ร้านขายยาโดยตรง ทั้งนี้เพื่อลดขั้นตอนการจัดส่งให้หน้ากากอนามัยถึงมือผู้บริโภคโดยเร็ว

 

​​ข้อตกลงดังกล่าวเกิดขึ้นจากการประชุมร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย์ สมาคมโรงพยาบาลเอกชน โรงงานผู้ผลิตหน้ากากอนามัย มีการตกลงร่วมกันที่จะให้ความสำคัญกับสถานพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย เป็นผู้ที่ควรได้รับการดูแลและได้รับหน้ากากอนามัยป้องกันโรคเป็นกลุ่มแรก

 

โดยมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีองค์การเภสัชกรรมและองค์การอาหารและยาเป็นผู้รับผิดชอบ ส่วนผู้บริโภคทั่วไปมอบหมายกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายในเป็นผู้รับผิดชอบ ในที่ประชุมได้จัดสรรหน้ากากอนามัยตามระดับความจำเป็นเร่งด่วน โดยล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขได้รับมอบหมายให้นำหน้ากากอนามัยไปจัดสรรจำนวน 700,000 ชิ้นต่อวัน และกระทรวงพาณิชย์ 500,000 ชิ้นต่อวัน

 

การจัดสรรดังกล่าวร้านขายยายังได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้จำหน่ายหน้ากากอนามัยจำนวนไม่น้อยกว่า 25,000 ชิ้น ตามที่ได้ตกลงไว้เดิม ซึ่งตั้งแต่วันที่ 6-8 มีนาคม 2563 ผู้ผลิตหน้ากากอนามัยได้จัดส่งหน้ากากทั้งที่เป็นหน้ากากอนามัยเพื่อการแพทย์ (Surgical mask) และหน้ากากอื่นๆ เช่น หน้ากากคาร์บอน N95 ให้กับร้านขายยากว่า 700,000 ชิ้น โดยจำนวนดังกล่าวสามารถยืนยันได้จากการที่กรมการค้าภายในได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปประจำโรงงานผู้ผลิตทั้ง 11 ราย เป็นผู้ตรวจสอบ ซึ่งเป็นหลักฐานที่เชื่อถือได้ว่าโรงงานผู้ผลิตได้จัดส่งหน้ากากอนามัยให้กับร้านขายยาตามที่มีการตกลงกันไว้

 

​​กรณีนี้ ผู้ผลิตหน้ากากอนามัยได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า มีความสะดวกในการที่จะจัดส่งให้ร้านขายยาโดยตรงเนื่องจากสมาคมเป็นนิติบุคคลที่ไม่สามารถทำการค้าได้การทำนิติกรรมการซื้อขายอาจมีปัญหาด้านกฎหมายจึงเลือกใช้วิธีการส่งให้กับร้านขายยาโดยตรงแทน จึงขอชี้แจงให้ได้รับทราบทั่วกัน และขอให้สมาคมได้รับทราบถึงข้อเท็จจริงดังกล่าวด้วย

 

ด้านนางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ชี้แจงผ่านทวิตเตอร์ @Rachadaspokeระบุว่า อธิบดีกรมการค้าภายใน ตอบ ทำไมสมาคมร้านขายยาไม่เคยได้รับหน้ากากอนามัย จากกรมการค้าภายใน ดังนี้

 

- กรมการค้าภายใน ขายให้สมาคมไม่ได้ สมาคมฯ ห้ามมีการซื้อขาย

- กรมการค้าภายใน เป็นเพียงผู้ประสานให้โรงงานจัดส่งไปร้านขายยาที่เป็นสมาชิกสมาคมโดยตรง

- จำนวนโควต้าจัดสรร  มาจากการประชุม ระหว่างกรมการค้าภายใน , สมาคมฯ และโรงงาน

 

นางสาวรัชดา ระบุถึงกรณีที่มีคนตั้งข้อสงสัยว่ากรณีที่คล้ายจะบังคับให้โรงพยาบาลซื้อหน้ากากอนามัยในราคา 2.5 บาท ทั้งที่เคยซื้อในราคา 0.97 บาท ว่า ตอนนี้ต้นทุนการผลิตสูงกว่าเดิมมาก แหล่งผลิตจากจีน ไต้หวัน บางที่ก็ชะลอการส่ง ทั่วโลกต้องการหน้ากากเพิ่มขึ้นอย่างมาก ราคาจึงต้องเปลี่ยนแปลง

ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/3b8pR8UyvKI

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ