20 พ.ค. 2557
2,713 ครั้ง

กอ.รส.ประกาศ ฉบับที่ 3 เรื่องการถ่ายทอดออกอากาศของสื่อ

กองทัพประกาศกฎอัยการศึก ฉบับที่ 3  เรื่องการถ่ายทอดออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุโทรทัศน์ และสถานีวิทยุชุมชน

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ