09 มี.ค. 2563
428 ครั้ง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงถวาย พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร จากเครื่องทรงฤดูหนาว เป็นเครื่องทรงฤดูร้อน และพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ สมเด็จพระวันรัต เฝ้า
 
 
วันนี้ เวลา 15 นาฬิกา 37 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ไปยังพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือพระแก้วมรกต จากเครื่องทรงฤดูหนาว เป็นเครื่องทรงฤดูร้อน ประจำปี 2563
 
 
พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือพระแก้วมรกต เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองปางสมาธิ ทำด้วยหยกมณีสีเขียวเนื้อเดียวกันทั้งองค์ มีหน้าตักกว้าง 48.3 เซนติเมตร สูงตั้งแต่ฐานถึงยอดพระเศียร 66 เซนติเมตร ที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้อัญเชิญมาประดิษฐาน ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อปี 2327 และทรงมีพระราชศรัทธา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดสร้างเครื่องทรงฤดูร้อน และฤดูฝน ถวายพระแก้วมรกต เพื่อเป็นพุทธบูชา 
 
 
ต่อมา พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สร้างเครื่องทรงฤดูหนาว ถวายเป็นพุทธบูชาอีกสำรับหนึ่ง และในปี 2539 รัฐบาลได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต จัดสร้างเครื่องทรงชุดใหม่ทั้ง 3 ฤดู เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี เนื่องจากเครื่องทรงชุดเก่าชำรุดไปตามกาลเวลา โดยเครื่องทรงฤดูร้อนเป็นเครื่องต้น ทำด้วยทองคำลงยาประดับเพชรและอัญมณีต่างๆ ซึ่งกำหนดเปลี่ยนในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 4 ของทุกปี 
 
 
โอกาสนี้ ทรงพระสุหร่ายน้ำพระพุทธมนต์สรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระราชทานแก่ข้าราชการและประชาชน ที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เพื่อความเป็นสิริมงคล 
 
 
จากนั้น เวลา 17 นาฬิกา 25 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ สมเด็จพระวันรัต ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต นำคณะสงฆ์ และคณะศิษยานุศิษย์ เฝ้าถวาย และเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูกระหม่อมถวายวัตถุมงคล และเงิน แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระบุญฤทธิ์ ปัณฑิโต
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ