09 มี.ค. 2563
269 ครั้ง

พระองค์เจ้าอทิตยาทรฯ ประทานโล่รางวัลสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี 2563

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จแทนพระองค์ ประทานโล่รางวัลสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี 2563
 
 
วันนี้ เวลา 15 นาฬิกา 56 นาที พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จแทนพระองค์ ไปยังโรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี ในการประทานโล่รางวัลสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี 2563 จำนวน 29 คน จาก 8 สาขา ได้แก่ สตรีนักบริหารดีเด่น, สตรีผู้ปฏิบัติการดีเด่น, สตรีเครือข่ายแรงงานดีเด่น, สตรีผู้ประกอบอาชีพอิสระดีเด่น, ศิลปินสตรีดีเด่น, สื่อมวลชนสตรีดีเด่น, สตรีองค์กรพัฒนาเอกชนดีเด่น และสตรีนักวิชาการด้านแรงงานดีเด่น
 
 
เป็นหนึ่งในกิจกรรมงานวันสตรีสากล เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีทำงาน ที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ด้านการครองตน, ครองคน และครองงาน, มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้สร้างคุณประโยชน์แก่สังคม
 
 
สำหรับการจัดงานครั้งนี้ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดขึ้น ภายใต้แนวคิด "แรงงานสตรี ร่วมแรงร่วมใจ สร้างความเสมอภาคสู่สังคมไทย" เพื่อให้สังคมไทยตระหนักถึงความสำคัญของสตรีทำงานด้านต่างๆ และร่วมส่งเสริมความเสมอภาคด้านแรงงาน นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ รวมถึง นิทรรศการแสดงผลงานสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี 2563 ด้วย
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ