20 พ.ค. 2557
2,555 ครั้ง

กอ.รส.ประกาศ ห้ามเสนอข่าวบิดเบือนสร้างความแตกแยก

กอ.รส.ออกคำสั่งฉ.3 ห้ามเสนอข่าว แจกจ่าย จำหน่ายสิ่งพิมพ์ ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง ห้ามสื่อทุกประเภทเสนอข่าวบิดเบือน ปลุกระดม

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ