11 มี.ค. 2563
786 ครั้ง

รพ.บี.แคร์ แจ้งผลตรวจ 30 บุคลากรทางการแพทย์ปลอดเชื้อ สัมผัสใกล้ชิดปู่ย่าติดโควิด-19

โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ เผยแพร่ประกาศ แจ้งผลการตรวจของบุคลากรทางการแพทย์ ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยติดโควิด-19 กรณีปู่ย่าปกปิดประวัติการเดินทางไปญี่ปุ่น ระบุว่า

 

จากกรณีที่โรงพยาบาล บี.แคร์ฯ พบผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 หลังปกปิดประวัติการเดินทาง ส่งผลให้บุคลากรของโรงพยาบาลฯ ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย จำนวน 30 คน ต้องสังเกตอาการ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่มีความเสี่ยงสู่ง จำนวน 20 คน และ กลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำ จำนวน 10 คน ซึ่งในเบื้องต้นผลการตรวจ PCR for COVID-19 "ตรวจไม่พบเชื้อไวรัส"

 

จากนั้นโรงพยาบาลฯ ได้ให้หยุดทำงาน และกักกันตนเอง โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทัพอากาศ เอื้อเฟื้อสถานที่กักกันตนเอง ห่างไกลจากแหล่งชุมชนและครอบครัว ทุกคนต้องรายงาน อาการผิดปกติ อุณหภูมิร่างกาย ให้คณะกรรมการควบคุมการติดเชื้อของโรงพยาบาลฯ และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) ทราบทุกวัน เป็นเวลา 14 วัน ตามมาตรฐานในระดับสูงเพื่อให้มั่นใจได้ว่าไม่มีโอกาสในการแพร่เชื้อให้กับ ครอบครัว คนใกล้ชิด และสังคม โดยบุคลากรของโรงพยาบาลฯ ทั้ง 30 คน ได้เริ่มกักกันตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2563

 

หลังจากครบกำหนดการกักกันตนเอง 14 วัน ผลการตรวจ PCR for COVID-19 ของบุคลากรโรงพยาบาลฯ ทั้ง 30 คน ตรวจไม่พบเชื้อไวรัส

 

 
รับชมผ่านยูทูบได้ที่ : https://youtu.be/RK-HYwpXuBU
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ