11 มี.ค. 2563
1,239 ครั้ง

มธ.ออกกฎเข้ม สกัดโควิด-19 วันรับปริญญา ด้าน มทส.-รามคำแหง จัดเรียนออนไลน์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศไม่ยกเลิกกำหนดการฝึกซ้อม และการรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 3-4 และวันที่ 9-10 เมษายน 2563 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยได้มีมาตรการเพื่อเฝ้าระวัง ควบคุมการระบาดของโควิด-19 รวมถึงคำแนะนำการเข้าพื้นที่ ดังนี้

 

1. ผู้ที่สามารถเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ในการฝึกซ้อม และการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มีดังต่อไปนี้ ได้แก่ บัณฑิตผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอกที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้มาปฏิบัติหน้าที่

 

2. ห้ามบุคคลตามข้อ 1 เข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ในการฝึกซ้อม และการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร หากปรากฎว่าเป็นผู้เดินทางไปยัง หรือเดินทางผ่าน (transit) ประเทศหรือพื้นที่ที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่อง และพื้นที่ที่ควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่คนแออัด ตามประกาศของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และเดินทางกลับถึงไทย ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา รวมถึงเป็นผู้ที่มีไข้ และอุณหภูมิร่างกายมากกว่าหรือเท่ากับ 37.5 องศาเซลเซียส ร่วมกับมีอาการไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ และเหนื่อยหอบ

 

3. ขอให้บุคคลตามข้อ 1 ที่เข้าร่วมการฝึกซ้อม และการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปฏิบัติตามมาตรการต่อไปนี้ คือ ต้องผ่านจุดคัดกรอง บริเวณทางเข้ามหาวิทยาลัย ฝั่งประตูท่าพระอาทิตย์ หรือฝั่งประตูท่าพระจันทร์ ทั้งนี้หากพบผู้ที่มีความเสี่ยง มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่เป็นรายกรณีไป

 

รวมถึงต้องจัดเตรียมหน้ากากอนามัยสีขาวล้วน หรือสีอ่อน ไม่มีลวดลาย เพื่อสวมใส่ขณะอยู่ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย และห้ามนำดอกไม้ ของขวัญหรือของที่ระลึก เพื่อแสดงความยินดีแก่บัณฑิต เข้าบริเวณพื้นที่มหาวิทยาลัย

 

ขณะที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประกาศให้นักศึกษาเริ่มเรียนผ่านระบบออนไลน์ โดยรายละเอียดระบุว่า จะจัดการเรียนวันที่ 16 มี.ค. - 19 เม.ย.2563 เป็นแบบออนไลน์ 100% โดยให้อาจารย์จัดห้องเรียนเสมือน visual classroom ส่วนรายวิชาปฏิบัติการเริ่มเรียน 20 เม.ย.2563 หรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

 

ขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ออกประกาศเช่นเดียวกัน ระบุว่าจะมีการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์

 

รับชมผ่านยูทูบได้ที่ : https://youtu.be/tpQnMkHrHxc

 

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ