20 พ.ค. 2557
6,211 ครั้ง

'จาตุรนต์' ชี้ประกาศกฎอัยการศึก ไม่ใช่ทางออกวิกฤตประเทศ

 

'จาตุรนต์' โพสต์เฟซบุ๊คชี้ประกาศกฎอัยการศึก ไม่ใช่ทางออกวิกฤตประเทศ หวั่นจำกัดสิทธิประชาชน

 

 

นายจาตุรนต์ ฉายแสง รักษาการ รมว.กระทรวงศึกษาธิการ โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊ค Chaturon Chaisang หลังมีการประกาศใช้กฎอัยการศึกว่า

 

"การประกาศใช้กฎอัยการศึกไม่ใช่ทางออกจากวิกฤตของประเทศ

 

ผมก็ทราบอย่างที่ปรากฏเป็นข่าวว่า การประกาศใช้กฎอัยการศึกครั้งนี้ ทางผบ.ทบ.ไม่ได้หารือหรือแจ้งทางรัฐบาลก่อนแต่อย่างใด และจนกระทั่งบัดนี้ ก็ยังไม่ได้รายงานให้รัฐบาลทราบอย่างเป็นทางการตามที่ พ.ร.บ.กฎอัยการศึกมาตรา 4 บัญญัติไว้ว่า เมื่อประกาศแล้วจะต้องรายงานให้รัฐบาลทราบโดยเร็วที่สุด ดังนั้นผมจึงยังไม่ค่อยทราบเหตุผลที่แท้จริงและวัตถุประสงค์ ในการประกาศใช้กฎอัยการศึกในครั้งนี้นอกเหนือจากที่ปรากฏเป็นข่าว

 

 

อย่างไรก็ตาม จากการติดตามสถานการณ์การเมืองมาตลอดและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา ผมคิดว่าการประกาศใช้กฎอัยการศึกไม่ใช่ทางออกจากวิกฤตของประเทศ การประกาศนี้อาจช่วยระงับยับยั้งความรุนแรงหรือความไม่สงบได้บ้างชั่วคราว แต่ต่อไปก็อาจจะสร้างปัญหาที่ใหญ่กว่าตามมา เช่น เกิดการจำกัดการใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชน หรือกระทั่งปราบหรือใช้ความรุนแรงต่อประชาชน ขัดขวางการต่อสู้เพื่อประชาชธิปไตย หรืออาจทำให้สถานการณ์บานปลายที่ทางทหารเองไม่มีทางลงนอกจากจะต้องทำรัฐประหารในที่สุด

 

 

ปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทยมาถึงขณะนี้เป็นปัญหาที่ซับซ้อน มีการสะสมปัญหามาอย่างต่อเนื่องทั้งการทำลายหลักการประชาธิปไตย การกระทำที่ขัดต่อหลักนิติธรรม การบังคับใช้กฎหมายไม่ได้ การเลือกปฏิบัติและการกระทำที่เป็นสองมาตรฐาน นอกจากนั้นสังคมยังอยู่ในสภาพที่มีการสร้างความเกลียดชัง เกิดความแตกแยกอย่างรุนแรงชนิดที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน

 

 

ปัญหาเหล่านี้โดยพื้นฐานแล้วคือปัญหาการเมืองที่ต้องแก้ด้วยกระบวนการทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย ใช้ความรู้ประสบการณ์ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งแตกต่างทางความคิดที่อารยประเทศเขาทำกัน จะอาศัยมาตรการทางการทหารหรือความมั่นคงย่อมไม่สามารถแก้ได้

 

 

นอกจากนี้ยังมีข้อสงสัยด้วยว่าการประกาศใช้กฎอัยการศึกในครั้งนี้มีเหตุผลเพียงพอและสอดคล้องกับเจตนาของกฎหมายนี้เองหรือไม่

 

 

กฎหมายนี้มีไว้ใช้เมื่อมีสงครามหรือมีเหตุจลาจล มีความจำเป็นที่ใดก็ประกาศที่นั่น แต่จังหวัดส่วนใหญ่ของประเทศไม่ได้มีเหตุความจำเป็นดังกล่าว การประกาศจึงไม่สอดคล้องกับเจตนาของกฎหมาย และการจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนในพื้นที่ที่ไม่ได้เกิดจลาจลซึ่งก็คือพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ จึงเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่พึงได้รับการคุ้มครองโดยรัฐธรรมนูญโดยไม่มีเหตุผลความจำเป็นรองรับ

 

 

ปัญหาที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือตามพ.ร.บ.กฎอัยการศึกมาตรา 2 ระบุว่าจะต้องมีประกาศพระบรมราชโหองการให้ใช้กฎอัยการศึก แต่ที่ประกาศกันไปนี้ ยังไม่เห็นมีประกาศพระบรมราชโองการแต่อย่างใด

 

 

การประกาศใช้กฎอัยการศึกครั้งนี้ จึงมีปัญหาทั้งในเรื่องความมีเหตุผล ความจำเป็นและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น คือ ปัญหาความชอบธรรมของการประกาศและยังมีปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายอีกด้วย

 

 

ในประการหลังนี้ เมื่อมีการประชุมครม.ซึ่งหวังว่าจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ ผมจะลองสอบถามทางกฤษฎีกาและรัฐมนตรีผู้สันทัดกรณีดูครับ"

 

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ