11 มี.ค. 2563
207 ครั้ง

องคมนตรี ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563

องคมนตรี ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง และขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย มูลนิธิโครงการหลวง ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563
 
วันนี้ ที่อาคารฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) จังหวัดเชียงใหม่ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง และขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน ตามนโยบายมูลนิธิโครงการหลวง ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 
 
ซึ่งจากการดำเนินงานมาตลอด 50 ปี สามารถนำไปสู่โมเดลพัฒนาพื้นที่สูง ด้วยแนวทางการจัดระเบียบการใช้พื้นที่ ภายใต้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำอย่างถูกต้อง ไม่ขัดต่อกฎหมาย ตามพระราชประสงค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก พื้นที่ดำเนินการลำดับที่ 39 และเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแห่งแรก ในรัชกาลปัจจุบัน 
 
โดยองคมนตรี ได้เน้นการดำเนินงานพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน พร้อมกับ มอบนโยบายการสร้างศูนย์สาธิตการใช้พื้นที่ให้ถูกต้อง และจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ในทุกพื้นที่ของโครงการหลวง เพื่อเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกร และราษฎรทั่วไป โดยยึดวัตถุประสงค์โครงการหลวง ได้แก่ รักษาดิน และใช้พื้นที่ให้ถูกต้อง มีการเพิ่มป่าด้วยไม้โตเร็ว ไม้ต่างถิ่น ผสมผสานด้วยการปลูกกาแฟภายใต้ร่มไม้ใหญ่ ตามแนวทางป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง จัดทำฝายชะลอน้ำเพื่อการเกษตร จัดทำแปลงปลูกพืชผักที่เหมาะสมกับพื้นที่ สภาพภูมิอากาศ และการขนส่ง 
 
ส่วนการไปร่วมประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด สมัยที่ 63 ณ สาธารณรัฐออสเตรีย เอกอัครราชทูตปารากวัย ประจำกรุงเวียนนา สนใจที่จะส่งผู้แทนเข้ามาศึกษาดูงาน ในการพัฒนาทางเลือกของโครงการหลวง เพื่อนำรูปแบบไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาการปลูกกัญชา และหารือความร่วมมือต่อไป
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ