12 มี.ค. 2563
4,426 ครั้ง

องค์การเภสัชกรรมแจงปรับสูตรเจลล้างมือ คนแห่ซื้อออนไลน์จนเว็บล่ม

องค์การเภสัชกรรม ปรับสูตรแอลกฮอล์เจลให้มีปริมาณแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดลักษณะของเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือที่ห้ามผลิต นำเข้าหรือขาย พ.ศ. 2563 มีผลบังคับใช้ ในวันที่ 10 มีนาคม 2563

 

นายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ให้สัมภาษณ์ว่า องค์การเภสัชกรรม ได้ปรับสูตร แอลกฮอล์เจลให้มีปริมาณแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดลักษณะของเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือที่ห้ามผลิต นำเข้าหรือขาย พ.ศ. 2563 มีผลบังคับใช้ ในวันที่ 10 มีนาคม 2563

 

โดยแอลกอฮอล์เจลล้างมือชนิดใหม่นี้ ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีเลขที่ใบรับแจ้งแสดงในฉลากผลิตภัณฑ์ ภายใต้ชื่อ จีพีโอ แอลกอฮอล์ เจลลาเวนเดอร์ ผลิตโดยบริษัทผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนขององค์การเภสัชกรรม เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ 75 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับล่าสุด และขณะนี้กำลังเร่ง การผลิตเพื่อให้สามาถนำมาใช้ทดแทนผลิตภัณฑ์เดิม โดยจะเริ่มกระจายผลิตภัณฑ์ใหม่นี้แก่ประชาชนได้ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

 

นายแพทย์วิฑูรย์ กล่าวต่อว่า ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เจลรูปแบบต่างๆ ที่องค์การเภสัชกรรมได้ผลิตเพื่อจำหน่ายให้กับประชาชน โดยแอลกอฮอล์เจลที่ผลิตมีคุณสมบัติและสถานะเป็นเครื่องสำอาง ตามประกาศกระทรวงฉบับเดิม ซึ่งมีแอลกอฮอล์ปริมาณ 69.5 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร ซึ่งผลการทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่า มีประสิทธิภาพลดปริมาณเชื้อได้มากกว่า 6.45 log สูงกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ว่า ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพจะต้องลดปริมาณเชื้อได้มากกว่าหรือเท่ากับ 5 log

 

ทั้งนี้ จากการเปิดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ทางร้านค้าออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 เป็นวันแรก มีประชาชนให้ความสนใจเข้าระบบสั่งซื้อเป็นจำนวนมาก ทำให้ระบบเกิดความขัดข้อง และเมื่อระบบเปิดทำการได้อีกครั้ง มีคำสั่งซื้อเข้ามาเต็มจำนวนอย่างรวดเร็ว องค์การเภสัชกรรมจึงเรียนมาเพื่อขออภัยและ จะทำการแก้ไขระบบให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมทั้งพิจารณาช่องทางการจำหน่ายที่หลากหลายและเหมาะสมโดยเร็ว ซึ่งจะแจ้งให้ประชาชนทราบต่อไป

 

ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/WqSqG1aQbVA

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ