12 มี.ค. 2563
500 ครั้ง

ประกาศสำนักพระราชวัง พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ เสด็จพร้อมด้วย เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ไปทรงเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ประกาศสำนักพระราชวัง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เสด็จพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ไปทรงเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
 
ด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เสด็จพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ไปทรงเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในวันที่ 13 มีนาคม พุทธศักราช 2563 ตามคำกราบทูลเชิญของนายเอม่อน เมอร์ฟี่ ผู้อำนวยการโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ สำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
 
ในการเสด็จเยือนครั้งนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในฐานะทูตสันถวไมตรี ของโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ ในการป้องกันเอชไอวีในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก จะเสด็จไปทรงร่วมการประชุมด้านการป้องกันเอชไอวี เพื่อสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ ด้านการป้องกันเอชไอวีในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก รวมถึงการดำเนินงานด้านการกินยาต้านไวรัส เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี และนวัตกรรมในการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ที่จะส่งผลต่อการดำเนินการป้องกันเอชไอวีในภูมิภาค อันเป็นส่วนสำคัญที่นำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย ของการยุติเอดส์ 
 
ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวจะจัดขึ้น ณ โรงแรมฮิลตัน เนปยีดอ กรุงเนปยีดอ- พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ จะเสด็จโดยเครื่องบินที่นั่ง ซึ่งกองทัพอากาศจัดถวาย จากท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พุทธศักราช 2563 เวลา 13 นาฬิกา 50 นาที และจะเสด็จกลับโดยเครื่องบินที่นั่ง ซึ่งกองทัพอากาศจัดถวาย ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ในวันเดียวกัน เวลา 20 นาฬิกา 30 นาที จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน สำนักพระราชวัง 11 มีนาคม พุทธศักราช
 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ