12 มี.ค. 2563
434 ครั้ง

องคมนตรี ประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนมีนาคม 2563

วันนี้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนมีนาคม 2563 ณ สำนักงานมูลนิธิโครงการหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 

โดยการประชุมครั้งนี้ เป็นวาระสำคัญของหน่วยงานเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นพื้นที่ดำเนินงานของโครงการหลวง จะได้ทำความเข้าใจ ติดตามและแก้ไข เพื่อขับเคลื่อนการทำงานแบบบูรณาการ เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ สำหรับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เป็นหน่วยงานที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้น เพื่อนำรูปแบบการพัฒนาแบบโครงการหลวง ไปปรับใช้ในพื้นที่สูงอื่นๆ ในประเทศ

 

ซึ่งองคมนตรี ได้เน้นย้ำการดำเนินงาน โดยยึดตามพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานแก่คณะทำงาน โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 ในเรื่องคนอยู่กับป่า จะต้องดำเนินการตามแนวพระราชดำริ ที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานไว้

 

ตอนบ่าย นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ไปตรวจรับงานก่อสร้าง พร้อมติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัย และพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ในระยะที่ 1 ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ก่อสร้างในพื้นที่ของมูลนิธิโครงการหลวงแม่เหียะ เพื่อเป็นส่วนปฏิบัติการ ทดลอง วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรสาขาต่างๆ และการแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตของเกษตรกร ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่ง ในการสนับสนุนการเป็นศูนย์การเรียนรู้ การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนของโครงการหลวง และเผยเเพร่แก่ประชาชน ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ปัจจุบันการก่อสร้าง มีความก้าวหน้าร้อยละ 8

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ