13 มี.ค. 2563
957 ครั้ง

ภาคประชาชน เดินเท้า 4 กม. ยื่นแก้รัฐธรรมนูญ เปิดทาง สสร.มาจากการเลือกตั้ง

ที่อาคารรัฐสภา กลุ่มประชาชนกว่า 300 คนจากกลุ่มต่างๆทั้งนิสิตนักศึกษา และกลุ่มNGO เดินเท้าจากสถานีMRT กำแพงเพชร มายังอาคารรัฐสภา ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร นำโดยคณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน หรือ ครช. และเครือข่ายPeople go network เพื่อยื่นข้อเสนอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญปัจจุบันที่มีปัญหา ทำให้วิกฤติการเมืองทวีความรุนแรงขึ้น ดังนั้นจึงเสนอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญปัจจุบัน เพื่อเปิดทางให้มีการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
 
- โดยให้แก้ไขมาตรา 256 เพื่อให้การเห็นชอบการแก้ไขรัฐธรรมนูญทำได้ง่ายขึ้นจากเสียงเห็นชอบเกินครึ่งของรัฐสภา
- จากนั้นให้มีการแก้ไขบทเฉพาะการกำหนดให้นำรัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 มาใช้ชั่วคราวเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้ง
- ให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือ สสร. ที่มาจากการเลือกตั้งทุกจังหวัด โดยให้ดำเนินการจากรัฐบาลชุดใหม่ที่มาจากการเลือกตั้ง
- และต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 
สำหรับข้อเสนอในการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดย สสร.
 
- กำหนดให้นายกรัฐมนตรีต้องเป็น ส.ส. หรือเปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถเลือกนายกรัฐมนตรีได้โดยตรง
- ให้ ส.ว.มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด
- ไม่นิรโทษกรรมรัฐประหาร และไม่รับรองอำนาจของคณะรัฐประหารว่ามีผลเป็นกฎหมาย
- สร้างสิทธิเสรีภาพให้กับประชาชนมีความเข้มแข็ง
- เลิกเงื่อนไขการจำกัดสิทธิเสรีภาพที่เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ
 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ