13 มี.ค. 2563
120 ครั้ง

ในหลวง มีพระราชสาส์นไปยังสมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส ในโอกาสวันครบรอบสมณภิเษก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพร ไปยังสมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส ในโอกาสวันครบรอบสมณภิเษก สมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส
 
 
วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพร ไปยังสมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส ในโอกาสวันครบรอบสมณภิเษก สมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส ซึ่งตรงกับวันที่ 13 มีนาคม 2563 ความว่า... 
 
 
"สมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส นครรัฐวาติกัน ในโอกาสอันเป็นมงคล แห่งวันคล้ายวันสมณภิเษกของพระคุณเจ้า ข้าพเจ้าในนามของประชาชนชาวไทย ขอถวายพระพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ ด้วยความซาบซึ้ง ที่ได้ทรงนำพรแห่งความสุข ความปลื้มปีติ และจิตอันการุณย์ต่อเพื่อนมนุษย์ มามอบแก่เราทั้งหลาย ระหว่างการเสด็จเยือนประเทศไทยครั้งประวัติศาสตร์ในคราวนั้น ขอพระคุณเจ้ามีพลานามัยสมบูรณ์ และทรงพระสำราญตลอดไป" พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ