13 มี.ค. 2563
243 ครั้ง

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเป็นประธานการประชุมมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ครั้งที่ 1

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
 
 
วันนี้ เวลา 9 นาฬิกา 4 นาที สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ ห้องประชุมชั้น 1 ตึกหอสมุดส่วนพระองค์ วังสระปทุม ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 
 
 
โดยมีวาระการประชุมต่างๆ เพื่อติดตามความก้าวหน้า ของโครงการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมูลนิธิฯ รวมถึง พิจารณาแผนการดำเนินงานในปี 2563 จำนวน 12 โครงการ
 
 
สำหรับมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ คือ นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาประเทศ และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน มีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ทำหน้าที่ประสานงาน และดำเนินกิจกรรมต่างๆ ใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ การพัฒนากำลังคน, การวิจัย และวิทยศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต 
 
 
ซึ่งในปีที่ผ่านมา มูลนิธิฯได้สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ ตลอดจนครูวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมอบรม สัมมนา และฝึกปฏิบัติการวิจัย ในสถาบันที่มีชื่อเสียงระดับโลก รวมทั้ง ส่งเสริมความร่วมมือกับสถาบันวิจัยของต่างประเทศ เช่น ศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมมือกับสถาบันวิจัยไอออนหนักเฮล์มโฮลทซ์ จีเอสไอ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ศึกษาเทคนิคการลดเวลาในการฉายรังสี เพื่อรักษาโรคมะเร็งให้เร็ว และมีความแม่นยำในการรักษามากขึ้น รวมถึง สถาบันวิจัย และมหาวิทยาลัยของไทยอีก 11 แห่ง ที่ร่วมมือกับสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน ในการแลกเปลี่ยนนักวิจัย พัฒนาบุคลากร และทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
 
 
ปัจจุบัน มีพันธมิตรที่ร่วมดำเนินโครงการกับมูลนิธิฯ ในประเทศไทยประมาณ 40 หน่วยงาน และในต่างประเทศ 8 ประเทศ มีผู้ได้รับการพัฒนา และได้รับประโยชน์แล้วกว่า 5 พันคน
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ