13 มี.ค. 2563
329 ครั้ง

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 336

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 336 
 
 
วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยัง อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน ในการพระราชทานประกาศนียบัตรพัดกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 แก่พระสงฆ์ผู้บริจาคโลหิตครบ 100 ครั้ง 
 
 
พร้อมพระราชทานประกาศนียบัตรกำกับเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 แก่ผู้บริจาคเงิน ผู้ช่วยเหลืองานและสนับสนุนกิจกรรมในด้านต่างๆ ของสภากาชาดไทย,ผู้ช่วยเหลือกิจการของเหล่ากาชาดจังหวัด, ผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตจากกระแสโลหิต และผู้บริจาคโลหิตครบ 100 ครั้ง 
 
 
ในการนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ทายาทผู้บริจาคดวงตา และทายาทผู้บริจาคอวัยวะ ซึ่งสภากาชาดไทยได้นำไปใช้ประโยชน์แล้ว เข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตร เข็ม และบัตรสมาชิกกิตติมศักดิ์ รวมจำนวน 388 คน ทั้งนี้เพื่อยกย่อง และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือกิจการสภากาชาดไทยอย่างต่อเนื่อง
 
 
ต่อมา เสด็จพระราชดำเนินไปยัง อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล เพื่อศูนย์ประสาทศาสตร์ และหน่วยหัวใจ ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ทางการแพทย์ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และสมทบเงินฝากอาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
 
 
โอกาสนี้ พระราชทาน พระราชวโรกาสให้ นายกฤษฎา บุญราช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด,รองศาสตราจารย์,แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร เฝ้าทูลละอองพระบาท และพระราชทานเข็มกลัดพระนามาภิไธย "สธ" แก่นายกเหล่ากาชาดจังหวัดที่ได้รับตำแหน่งใหม่
 
 
จากนั้น ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 336 เพื่อทรงติดตามผลการดำเนินงาน โดยมีระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ อาทิ รายงานสถานการณ์ และการให้ความช่วยเหลือเหตุกราดยิง ที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ปี 2563 ด้านสำนักงานบริหาร นำเสนอรายงาน สรุปการประชุมสภาเยาวชนสมัชชาใหญ่สหพันธ์สภากาชาด และสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ ครั้งที่ 22 การประชุมสภาคณะผู้แทน และการประชุมกาชาดระหว่างประเทศ ครั้งที่ 33 ตั้งแต่วันที่ 3 -12 ธันวาคม ปี 2562 ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส และสมุดสแดงกำเหนียด และกิจการของโรงพยาบาลสภากาชาด 
 
 
สำหรับเนื้อหาในสมุด ว่าด้วยเรื่อง การกำเนิดโรงพยาบาลสภากาชาดไทย รายพระนาม นามเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล อัตราค่ารักษาพยาบาล เนื่องในวาระวันสถาปนากาชาดไทย ครบ 126 ปี พิพิธภัณฑ์ และจดหมายเหตุสภากาชาดไทย ตระหนักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อสภากาชาดไทย จึงจัดพิมพ์หนังสือ และกิจการขอบโรงพยาบาลสภากาชาด ซึ่งเป็นหนังสือที่ทรงคุณค่า การจัดพิมพ์หนังสือ ยังเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่หนังสือหายาก ที่สำคัญของสภากาชาดไทย ส่วนสำนักงานบรรเทาทุกข์ และประชานามัยพิทักษ์ เสนอกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมบรรเทาทุกข์อื่นๆ
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ