13 มี.ค. 2563
176 ครั้ง

องคมนตรี ติดตามโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำฯ ในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์

องคมนตรี ติดตามโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
 
วันนี้ ที่โครงการอ่างเก็บน้ำลำนางรองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ไปประชุมติดตามการบริหารจัดการลุ่มน้ำ ของสำนักงานชลประทานที่ 8 ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา, บุรีรัมย์, สุรินทร์ และศรีสะเกษ 
 
 
ปัจจุบัน อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง 16 แห่ง มีปริมาณน้ำเก็บกักรวม 65.63 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถนำไปใช้ได้ 50.18 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 16.99 คาดว่าจะเกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำในหน้าแล้ง ซึ่งกรมชลประทาน ได้วางแผนแก้ปัญหาไว้แล้ว 
 
 
นอกจากนี้ ยังฟังสรุปการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ในพื้นที่ต้นน้ำลำนางรอง ที่กรมชลประทาน ดำเนินงานสนองพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จัดตั้งเป็นโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการฯ ได้ตลอดทั้งปี
 
 
ตอนบ่าย องคมนตรีและคณะ ไปติดตามการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำลำจังหัน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอละหานทราย ซึ่งเป็นโครงการขนาดกลาง ความจุที่ระดับเก็บกัก 36 ล้านลูกบาศก์เมตร มีคลองส่งน้ำสายใหญ่ที่สามารถส่งน้ำให้แก่พื้นที่ชลประทาน 2 หมื่น 5 พัน 255 ไร่ ในพื้นที่ 18 หมู่บ้าน 3 พัน 305 ครัวเรือน มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรได้อย่างเพียงพอตลอดปี 
 
 
โอกาสนี้ ได้ร่วมปล่อยพันธุ์ปลากระแห และปลาจาด ลงในอ่างเก็บน้ำ เพื่อเป็นอาหารโปรตีนของราษฎร พร้อมกับ พูดคุยซักถามความเป็นอยู่ และเชิญพระราชกระแส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยราษฎร ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง ไปแจ้งให้ทุกคนทราบ 
 
 
ในการนี้ องคมนตรีและคณะ ได้ไปตรวจเยี่ยมสภาพพื้นที่ โครงการประตูระบายน้ำบ้านเทพพยัคฆ์ ตำบลตาจง อำเภอละหานทรายด้วย
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ