13 มี.ค. 2563
333 ครั้ง

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มอบถุงยังชีพและยาสามัญประจำบ้านพระราชทาน แก่ ปชช.ในพื้นที่ ต.เมืองลีง จ.สุรินทร์

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มอบถุงยังชีพและยาสามัญประจำบ้านพระราชทาน แก่ราษฏรในพื้นที่ตำบลเมืองลีง จังหวัดสุรินทร์ ที่ได้รับความเดือดร้อนด้านสุขภาพอนามัย 
 
 
วันนี้ ที่หอประชุมโรงเรียนเมืองลีงวิทยา อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ สมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยนางมาริษา สมบัติบูรณ์ ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพ และยาสามัญประจำบ้านพระราชทาน ไปมอบแก่ประชาชนในพื้นที่ ด้วยทรงห่วงใยในสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 
 
พร้อมกับจัดหน่วยแพทย์พระราชทาน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ไปตรวจสุขภาพและรักษาพยาบาลเบื้องต้น แก่ประชาชนชาวตำบลเมืองลีง ทั้งนี้ จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ทั่วโลก และในประเทศไทย จึงจำเป็นต้องมีการดำเนินการให้ความรู้ คำแนะนำ การดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเองให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ 
 
 
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ร่วมกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จึงจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์พระราชทาน กิจกรรมเวทีความร่วมมือการสร้างเสริมสุขภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิต, กิจกรรมแผนปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ตลอดจน ป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้าง โดยมีผู้ไปรับบริการตรวจรักษา 280 ราย 
 
 
โอกาสนี้ ได้ไปเยี่ยมผู้สูงอายุในตำบลเมืองลีง ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง จำนวน 3 คน พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพ และยาสามัญประจำบ้านพระราชทาน โดยผู้ป่วยรายที่ 3 ต้องนำส่งโรงพยาบาลจอมพระ เนื่องจากมีไข้สูงจากอาการติดเชื้อในกระแสเลือด 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ