13 มี.ค. 2563
540 ครั้ง

ครช.บุกสภายื่นข้อเสนอแก้รัฐธรรมนูญ

ครช.ร่วมกับภาคประชาสังคม และ นักศึกษาหลายสถาบัน เดินขบวนไปยังรัฐสภา เพื่อยื่นข้อเรียกร้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ ต่อคณะกรรมาธิการศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญ สภาผู้แทนราษฏร พร้อมยื่นข้อเสนอสำคัญ 
 
 
คณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน หรือ ครช. เครือข่าย People go network และนักศึกษา ร่วมเดินขบวนจากสถานทีรถไฟฟ้าใต้ดินกำแพงเพชร เป็นเวลา 2 ชั่วโมง มายังรัฐสภา ได้ยื่นข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ ต่อ นายพีระพันธ์ สาลีรัฐวิภาค ประธานคณะกรรมาธิวิสามัญศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ปี 2560 
 
 
ซึ่งมีข้อเสนอสำคัญใน 2 ประเด็น คือการสร้างสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้เข้มแข็ง ไม่นำเหตุความมั่นคงมาอ้างในการจำกัดเสรีภาพให้ประชาชนเข้าชื่อถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สร้างหลักประกันรัฐสวัสดิการ และ สร้างกลไกเข้าสู่อำนาจยึดโยงประชาชน นายกรัฐมนตรี ต้องมา จาก ส.ส.และ ส.ว.ต้องมาจากเลือกตั้งทั้งหมด และต้องไม่นิรโทษกรรมคณะรัฐประหาร 
 
 
นอกจากนี้ยังได้เสนอเกี่ยวกับกระบวนการให้มีการตรา พระราชบัญญัติการรับฟังความเห็นของประชาชนว่าสมควรให้มีการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ และแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือ ส.ส.ร.จากการเลือกตั้ง  แก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา  256 เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ใช้เสียงเห็นชอบจากสมาชิกรัฐสภา ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเท่านั้น และกำหนดบทเฉพาะกาลให้นำรัฐธรรมนูญปี 2540 จัดการเลือกตั้งให้รัฐบาลชุดใหม่ เพื่อดำเนินการเลือกตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญ และจัดทำประชามติให้ประชาชนให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
 
 
ประธานคณะกรรมาธิกาวิสามัญแก้ไขรัฐธรรมนูญ ยืนยันว่าจะมีการรับฟังข้อเสนอ โดยจะทำงานให้เสร็จสิ้น ภายในเดือนมีนาคม และจะนำพิจารณาให้ทันการประชุมสมัยการประชุมหน้า 
 
 
นายพีระพันธ์ มอบหมายให้คณะอนุกรรมาธิการประชาสัมพันธ์ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ที่มีนายวัฒนา เมืองสุข เป็นประธาน ไปรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนเพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของกรรมาธิการ
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ