15 มี.ค. 2563
1,353 ครั้ง

นายกสั่งเปิดศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ตลอด 24 ชม. ภายใต้กรอบ 6 ด้าน

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อติดตามสถานการณ์ทั้งเรื่องการแพร่ระบาด การกักตัวกลุ่มเสี่ยง และเรื่องของหน้ากากอนามัย

โดยก่อนการประชุม นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวกับเจ้าหน้าที่ที่มาร่วมประชุมในวันนี้ ขอให้ช่วยกันจัดระเบียบต่างๆ และทุกคนต้องทำความเข้าใจร่วมกัน

สำหรับศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จะปฏิบัติงานภายใต้กรอบ 6 ด้าน ได้แก่ ด้านสาธารณสุข ด้านเวชภัณฑ์ป้องกัน โดยกระทรวงพาณิชย์ ด้านข้อมูลการชี้แจงและรับเรื่องร้องเรียน ด้านการต่างประเทศ ด้านมาตรการป้องกัน และด้านการให้ความช่วยเหลือเยียวยาโดยทั้งหมดจะสั่งการโดยนายกรัฐมนตรี

สำหรับการทำงานของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 นายประทีป กีรติเรขา รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ประธานการประชุมผู้ประสานจากกระทรวงต่างๆ เพื่อวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ให้เป็นระบบได้แจ้งต่อที่ประชุมว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้แต่ละกระทรวงส่งผู้แทนมาปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ประสานงาน 

โดยศูนย์จะทำงานตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุด แบ่งทำงานเจ้าหน้าที่ 2 เวลา ตั้งแต่ 08.30น. -16.30 น. และภาคค่ำ จะมีเจ้าหน้าที่แต่ละกระทรวงทำหน้าที่ประสานการทำงานร่วมกัน พร้อมตั้งไลน์กรุ๊ปในการประสานข้อมูลต่างๆ โดยศูนย์นี้จะมีการประชุมประเมินสถานการณ์ทุกวัน เพื่อรายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบทุกวัน และพิจารณาปัญหาข้อขัดข้อง หรือประเด็นที่เกิดขึ้นมาหารือร่วมกัน แบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบ ซึ่งผู้ประสานงานแต่ละกระทรวงจะทำหน้าที่เปรียบเป็นเลขาของคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ เป็นศูนย์กลางในการประสานการทำงาน

 

 

รับชมผ่านยูทูบได้ที่ : https://youtu.be/wDir9gsogY4

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ