15 มี.ค. 2563
1,377 ครั้ง

มท.ส่งหนังสือคำสั่งด่วนแจ้งผู้ว่าทุกจังหวัด แต่งตั้งจนท.ควบคุมโควิด-19

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา กล่าวถึงภาพรวมการดูแลผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศแล้วกักตัวอยู่ที่บ้าน ว่า ไวรัสโควิด-19 เป็นเรื่องใหม่ของประเทศ การดำเนินการทุกอย่างจึงต้องมาจากศูนย์กลางและส่งไปยังพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ จึงอยากสร้างความเข้าใจว่าทุกคนต้องช่วยกัน มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และซักซ้อมตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดมาโดยทุกภาคส่วนในแต่ละจังหวัดมีการซักซ้อม เมื่อพบผู้ที่ต้องกักตัว จะมีการดำเนินการช่วยกัน ซึ่งภาพรวมให้ตอนนี้ยังอยู่ในความเรียบร้อย จึงอยากให้สื่อสร้างความเข้าใจในสังคมด้วย

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ออกหนังสือคำสั่งด่วน แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ โดยระบุตามที่มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ที่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา และจะมีผลในวันที่ 14 มีนาคม 2563

ซึ่งในประกาศทั้ง 2 ฉบับ ได้มีการแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งต่างๆ ของจังหวัดในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหาร และพนักงานในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จึงขอให้ดำเนินการ โดยขอให้แจ้งผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ รับทราบการแต่งตั้งดังกล่าว และดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และตามแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคจากผู้เดินทาง ซึ่งมาจากท้องที่หรือเมืองท่านอกราชอาณาจักร กรณีโรคโควิด-19 ที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อแห่งชาติกำหนด

นอกจากนี้ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณาให้สาธารณสุขจังหวัดในฐานะเลขานุการ ชี้แจงบทบาทและอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ 2558 ของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทราบ เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและชัดเจน

 

 

รับชมผ่านยูทูบได้ที่ : https://youtu.be/JtsazCFUpYM

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ