15 มี.ค. 2563
176 ครั้ง

ในหลวง มีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย ในการที่อดีตเลขาธิการสหประชาชาติ ถึงแก่อนิจกรรม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย ในการที่อดีตเลขาธิการสหประชาชาติ ถึงแก่อนิจกรรม
 
วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น แสดงความเสียพระราชหฤทัย ไปยังเลขาธิการสหประชาชาติ ในการที่ นายฆาบิเอร์ เปเรซ เด กูเอยาร์ (Mr. Javier P?rez de Cu?llar) อดีตเลขาธิการสหประชาชาติ ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 ความว่า 
 
" ฯพณฯ นายอังตอนิอู กูแตร์รึช เลขาธิการสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ข้าพเจ้าและประชาชนชาวไทย ขอร่วมกับประชาคมโลก แสดงความอาลัยต่อการถึงแก่อนิจกรรมของ นายฆาบิเอร์ เปเรซ เด กูเอยาร์ อดีตเลขาธิการสหประชาชาติ คุณูปการที่ท่านได้สร้างไว้แก่สหประชาชาติ ตลอดช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่งทั้งสองสมัยนั้น เป็นที่ประจักษ์ชัดว่า เป็นประโยชน์อันยั่งยืน และควรแก่การยกย่องอย่างยิ่ง ด้วยความเป็นนักการทูต และผู้เจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ที่เปี่ยมด้วยความสามารถ ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมและไม่หยุดยั้ง เมื่อเกิดกรณีที่องค์การสหประชาชาติต้องเผชิญกับความท้าทาย จากความขัดแย้งระหว่างประเทศ ในภูมิภาคต่างๆ ตลอดจนกรณีสงครามกลางเมือง นับเป็นการเสริมสร้างพลังความเข้มแข็ง ให้กับองค์การสหประชาชาติ ในฐานะที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รักษาสันติภาพ และความมั่นคงระหว่างประเทศ- ในนามของประชาชนชาวไทย ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่าน องค์การสหประชาชาติ และเครือข่าย รวมทั้งครอบครัวของอดีตเลขาธิการสหประชาชาติ ที่ได้สูญเสียบุคคลสำคัญ ซึ่งได้รับการยกย่องในนานาประเทศ เฉกเช่นรัฐบุรุษผู้หนึ่ง"
 
พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ