15 มี.ค. 2563
264 ครั้ง

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จ.กาญจนบุรี

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาชุมชน ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรีขึ้น โดยพระราชทานแนวพระราชดำริ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ที่อยู่ในพื้นที่ปิด และพักอาศัยอยู่บริเวณชายแดน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ