16 มี.ค. 2563
675 ครั้ง

คุรุสภาหยุดให้บริการยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ณ เคาน์เตอร์บริการ ตั้งแต่ 13 มี.ค.63

คุรุสภาหยุดให้บริการยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ณ เคาน์เตอร์บริการ  ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

สำหรับผู้ที่ต้องการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เช่น การนำไปใช้ในการรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้ง สามารถแจ้งความประสงค์ผ่านทาง หมายเลขโทรศัพท์ 0 2304 9899  กด 1 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา แล้วตามด้วย 

⇒ กด 1. สำหรับการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ทางการศึกษา  

 กด 3 สำหรับการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

 กด 7 สำหรับการติดตามใบอนุญาตที่อนุมัติแล้ว

โดยแจ้งหมายเลขคำขอที่ยื่นผ่านทางระบบและหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ทั้งนี้จะสามารถตรวจสอบสถานะการขอใบอนุญาตฯ หลังจากแจ้งความประสงค์ 7 วันทำการ ทางเว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th เมนูตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาต

ทั้งนี้ กาการยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ทุทุกประเภท ให้ยื่นผ่านระบบ

 KSP Self – Service https://selfservice.ksp.or.th/ksp-esv/index.jbx

  KSP School http://www.ksp.or.th/ksp2018/ksp-school/

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.ksp.or.th/ksp2018/2020/03/16761/

 

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ