16 มี.ค. 2563
213 ครั้ง

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ พระราชทานเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
 
วันนี้ เวลา 14 นาฬิกา 3 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ ไปยังทัณฑสถานหญิงธนบุรี เขตบางบอน ในการพระราชทานเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้กับทัณฑสถานหญิงธนบุรี และทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง พร้อมกับพระราชทานเจลล้างมือแก่ผู้ต้องขัง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค 
 
สำหรับโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงมีพระราชดำริให้ตั้งขึ้น โดยมีเป้าหมายพระราชทานเครื่องมือแพทย์ และส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเรือนจำนำร่อง 25 แห่ง และพระราชทานรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ แก่โรงพยาบาลเขตจำนวน 12 แห่ง เพื่อให้ประชาชนและผู้ต้องขัง เข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึง ซึ่งทัณฑสถานหญิงธนบุรี เป็นเรือนจำเป้าหมายแห่งที่ 21 ในการนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ต้องขัง อาทิ แก้วพ้นทราย, การปักครอสติส, การทำพวงมาลัยจากกระดาษทิชชู ที่สามารถนำไปเป็นอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว เมื่อพ้นโทษแล้ว
 
จากนั้น ทรงเปิด "มุมสุขภาพ ราชทัณฑ์ ปันสุข" ภายในอาคารพยาบาล ซึ่งมีหนังสือและวีดีทัศน์พระราชทาน เพื่อให้ผู้ต้องขังได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ พร้อมกันนี้ ได้ทอดพระเนตรตัวอย่างเครื่องมือแพทย์พระราชทาน อาทิ เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย, เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ, เครื่องฉายแสง, เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ โดยทัณฑสถานหญิงธนบุรี มีการดูแลสุขภาพผู้ต้องขัง ด้วยการส่งเสริมให้ผู้ต้องขังออกกำลังกายวันละ 2 ครั้ง มีการจัดกิจกรรมโยคะในเรือนนอน และโครงการ "ล้างมือทั้งเรือนจำ" เพื่อป้องกันการสะสมของเชื้อไวรัสโควิด-19 
 
นอกจากนี้ ยังมีคลินิกจิตสังคม ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการกำลังใจ ในพระดำริฯ ที่เริ่มดำเนินการเมื่อปี 2555 เป็นการสร้างเสริมสุขภาพทางจิต และใจ ในกระบวนการยุติธรรม โดยความร่วมมือระหว่างศาลอาญาธนบุรี และทัณฑสถานหญิงธนบุรี เพื่อปรับทัศนคติดูแลสุขภาพจิตใจ และลดทอนความตึงเครียดของผู้ต้องขัง ผ่านหลักสูตรการให้คำปรึกษา ที่ออกแบบโดยสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ โดยในปี 2562 ศาลอาญาธนบุรี มีผู้มารับการปรึกษา 1,180 คน พบว่ามีการกระทำผิดซ้ำเพียง 2 คน แสดงให้เห็นว่าคลินิกจิตสังคม ช่วยให้ผู้ต้องขังเข้าใจตัวเอง ปรับเปลี่ยนวิธีคิด และพฤติกรรมได้ และเนื่องจากทัณฑสถานหญิงธนบุรีอยู่ติดคลองบางบอน จึงส่งเสริมให้ผู้ต้องขังมีจิตสาธารณะ คำนึงถึงการใช้ประโยชน์จากน้ำในลำคลองอย่างรู้คุณค่า
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ