22 พ.ค. 2557
2,023 ครั้ง

สื่ออิสระ เรียกร้องเลิกกฎอัยการศึก ยุติละเมิดสิทธิ

สื่ออิสระ แถลงเรียกร้อง ประยุทธ์ เลือกกฎอัยการศึก ยุติละเมิดสิทธิการเสนอข่าวของสื่อมวลชน

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ