17 มี.ค. 2563
392 ครั้ง

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งไอร์แลนด์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งไอร์แลนด์
 
วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งไอร์แลนด์ ในโอกาสวันที่ระลึกนักบุญแพทริกของไอร์แลนด์ ซึ่งตรงกับวันที่ 17 มีนาคม 2563 ความว่า 
 
"ฯพณฯ นายไมเคิล ดี. ฮิกกินส์ ประธานาธิบดีแห่งไอร์แลนด์ กรุงดับลิน ในโอกาสวันที่ระลึกนักบุญแพทริกของไอร์แลนด์ ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพร และความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์ และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชน และความวัฒนาถาวรของไอร์แลนด์- ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์ฉันมิตร และความร่วมมือในกิจการด้านต่าง ๆ ระหว่างประเทศของเราทั้งสอง จะเจริญรุดหน้าต่อไป เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งสองฝ่าย"
 
พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 
 
 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ