18 มี.ค. 2563
660 ครั้ง

เล่าเรื่องไทยๆ กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน ‘วังเจ้านาย' สถาปัตยกรรมล้ำค่าสมัยรัตนโกสินทร์

ห้องสง่าศรีสถาปัตยกรรม ที่นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เป็นห้องที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวังเจ้านาย ซึ่งวังนี้เป็นที่ประทับและที่ทรงงานของพระมหากษัตริย์ และเจ้านายฝ่ายหน้า กาลเวลาที่เปลี่ยนไปทำให้วิถีชีวิต รวมไปถึงสถาปัตยกรรมของวังเจ้านายนั้นเปลี่ยนแปลงไปด้วย

 

‘วังเจ้านาย’ ในสมัยรัชกาลที่ 1 - รัชกาลที่ 3 เป็นเรือนไม้หลังใหญ่ มีสิ่งที่แสดงถึงฐานานุศักดิ์ ได้แก่ กำแพงวัง ประตูวัง ขนาดของตำหนัก หลังคาซ้อน ลวดลายประดับต่าง ๆ และนิยมทาสีแดง ตัวอย่างเช่น พระตำหนักแดง สร้างด้วยไม้สักขนาด 5 ห้อง มีเสานางเรียงรับชายคา ปัจจุบันตั้งอยู่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร

วังท่าพระ ซึ่งเดิมเป็นที่ประทับของเจ้านายหลายพระองค์ มาตั้งสมัยรัชกาลที่ 2 ปัจจุบันมีเพียงกำแพงวัง และท้องพระโรง วังบ้านหม้อ ที่ประทับของพระราชโอรสในรัชกาลที่ 2 ปัจจุบันยังมีอาคารท้องพระโรง ที่ทำจากไม้สัก สมัยรัชกาลที่ 5 เป็นต้นมา รูปแบบของวังเป็นแบบตะวันตก และใช้วิทยาการก่อสร้างแบบใหม่ เพื่อแสดงถึงความทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ ดั่งเช่น

วังบางขุนพรม ที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมตามแบบตะวันตกทั้ง นีโอ-บารอก โรโกโก อาร์นูโว และ อาร์ตเดโค วังวรดิศ มีสถาปัตยกรรมเป็นแบบบ้านชนบทในเยอรมนี และวังลดาวัลย์ มีสถาปัตยกรรมคล้ายกับอาคารในยุโรปยุควิคตอเรีย และวิลลาในอิตาลี

 

ชมผ่านยูทูปได้ที่นี่ : https://youtu.be/ID_EzRqSh5c

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ