18 มี.ค. 2563
547 ครั้ง

พิธีมอบรางวัลพระราชทาน โครงการ ทู บี นัมเบอร์ วัน ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2563

โครงการทูบีนัมเบอร์วัน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จัดพิธีประกาศผล และมอบรางวัลพระราชทานการประกวดผลงานจังหวัด อำเภอ และชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2563
 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โปรดให้ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีประกาศผล และมอบรางวัลพระราชทานการประกวดผลงานจังหวัด อำเภอ และชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2563 ณ โรงแรมดิ เอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการประกวดภาคสุดท้าย แสดงถึงความสำเร็จของการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันฯ ตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอ ชุมชน และชมรมประเภทต่างๆ โดยปีนี้เป็นปีแรกที่ขยายการประกวดผลงานในระดับอำเภอ ตลอดจนยังเป็นเวทีการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน
 
การประกวดผลงานฯ ครั้งนี้ มีจังหวัดนำเสนอผลงานทั้งระดับต้นแบบ และดีเด่น จำนวน 15 จังหวัด, อำเภอ และชมรมฯ ประเภทต่างๆ นำเสนอผลงาน จำนวน 124 แห่ง
 
จังหวัด และชมรมที่เป็นต้นแบบ มีผลการดำเนินงานก้าวหน้าทั้งด้านนวัตกรรม และองค์ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมากที่สุด ประเภทจังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร และเชียงใหม่, ประเภทชมรมฯ ในชุมชนภูมิภาค ได้แก่ ชุมชนศรีดอนชัย จังหวัดเชียงราย, ประเภทชมรมฯ ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน และโรงเรียนอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และประเภทชมรมฯ ในสถานประกอบการ ได้แก่ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด มหาชน ศูนย์กระจายสินค้าดีซี เชียงใหม่
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ